Články - Aristoteles

První věta Metafyziky říká: „Všichni lidé svou přirozeností tíhnou k poznání.“ Aristoteles dodává, že známkou toho jsou smysly, které nám slouží pro vjemy, především zrakové, rozlišuje způsob jejich používání podle jejich způsobilosti k různým činnostem nebo k zálibám, které máme, i když se... více

Aristoteles, 384-322 př. n. l.

S Aristotelem řecká filozofie dosahuje  naprosté a plné vyspělosti, dokud nenastává její úpadek a nikdy už pak nedosáhne podobné výšky. Nejenže Řecko nebylo schopno uchovat aristotelovskou metafyziku, ale také mu chybělo porozumění pro filozofické problémy... více

Řeckému historikovi Diogenovi Laertiovi vděčíme za většinu informací o životě a díle tohoto filozofa, který společně se Sokratem a Platonem symbolizuje západní filozofické hledání. Narodil se roku 384 př. n. l. v osadě Stageira (Thrákie/poloostrov Chalkidiké) a zemřel v Chalkis (ostrov Euboia)... více