Proč filozofie?

Život nám často předkládá otázky o smyslu toho, co jsme prožili, o tom, jak vyřešit dilemata, na která narážíme, zda jsme schopni uskutečnit své sny a touhy... Tehdy nám přichází na pomoc Filozofie a poskytuje nám klíče, které nám umožňují zbavit záhady závojů.
Delia Steinberg Guzmán, Více...

...je dobré se ptát, avšak není dobré to přehánět do té míry, že jsme zcela závislí na vnějších instrukcích ostatních. Je třeba umět klást otázky sobě samému a hledat odpovědi; pokud nás žádná neuspokojí, pak se obraťme na toho, kdo nám může pomoci...

Cesta skutečného poznání nespočívá v Více...

Potíže při práci ve skupině jsou znakem egoismu. A egoismus je rozhodující překážkou při vlastní vnitřní práci. Ten, kdo neumí soužít s ostatními, neumí soužít ani se sebou samým. To, čeho nedosáhne s ostatními, nedosáhne ani se sebou samým.

Problémy se neobjevují, aby nás zdrtily, nýbrž aby vyzkoušely naši schopnost překonávání. A pokud neustále nebudeme hledat způsoby, jak vykročit kupředu, dokonce i za těch nejhorších okolností, strach bude pokaždé větší a nedůvěra v sebe sama bude růst úměrně s ním.
Každý problém má Více...

Přestože existují ti, kteří mluví o odvaze rozvážné a o jiné, instinktivní, spolu s Platónem věříme, že pokud se tyto duality projevují tak zřetelně, je to proto, že individuum neumělo zavést pořádek v rámci sebe sama. Když existuje řád – jeden ze způsobů pojmenování spravedlnosti, existuje Více...

Měli bychom se naučit rozlišovat tři základní typy akcí, jež vytvářejí panorama našeho jednání:
a) Akce, které nás stahují zpět, které pocházejí z úrovně čistě instinktivní, impulsivní a vášnivé; ty, v nichž vlastní vůle nedokáže do ničeho zasáhnout, neboť člověk sám sebe ujišťuje „dělám Více...

Ten, kdo všeobecně kritizuje, je zatrpklý ze svých vlastních neúspěchů a dostatečně egoistický na to, aby své chyby shazoval na ostatní. Vidí jen chyby ostatních a nepřipouští ani nejmenší chybu v případě sebe sama, zvláště pokud mu na ni někdo poukáže.
Neustále vyžaduje příklady Více...

Nikdo neumí dělat věci dobře hned napoprvé. Všichni, až po ty největší mudrce a Učitele, potřebovali období praxe a učení. Všichni zkoušeli – a my musíme též zkoušet –, jak se aplikují vědomosti, a dopouštěli se chyb, které jsou vlastní tomu, kdo se o něco pokouší. A též postupovali pomalu, jako Více...

Stejnost je obsažena v duchu každého z nás, v cíli, k němuž společně kráčíme, v učeních, která sdílíme, v prostoru, v němž pracujeme. A v mnoha dalších věcech podobných těm, o nichž jsme se zmínili. Doufáme, že tyto základní stejnosti podpoří zdravé soužití a dokážou vyhladit nerovnosti Více...

Nedbalost se živí našimi „zapomenutími“, která jsou ve skutečnosti přáním nevzpomenout si na věci nudné, těžké, náročné, zkrátka na „to, co se nám nechce udělat“. Proto zapomínáme, proto tolikrát odpovídáme hrozným oblíbeným refrénem „zapomněl jsem“, čímž se chce říci „nechtěl jsem si vzpomenout Více...

Stránky