Filozofie pro život

Vyplňte přihlášku na odkazu níže, spojíme se s vámi a pošleme informace o konání kurzu (on-line nebo v našich sídlech).

Chtěli byste lépe poznat sami sebe a svět, který nás obklopuje? Máte otázky a hledáte odpovědi? Existuje více cest, jak je najít. A jednu z nich odjakživa nabízí filozofie.
Když se dnes řekne slovo filozofie, často si představíme teoretickou disciplínu odtrženou od praktického života. Tento kurz vám přiblíží filozofii takovou, jaká ve své podstatě je: srozumitelnou a užitečnou v našem každodenním životě.
Seznámíme se s nejvýznamnějšími myšlenkami velkých civilizací z historie lidstva, jejichž hodnoty jsou však platné i dnes. Budeme o nich mluvit, navzájem je srovnávat a odhalovat skryté souvislosti mezi nimi. Výsledkem budou praktické rady pro vnitřní růst a odhalení našich potenciálů.
Společně nahlédneme do světa zajímavých otázek týkajících se etiky a lidských hodnot, soužití mezi lidmi a logiky a zákonů dějin. Kurz podněcuje naše vlastní hledání souvislostí a odpovědí na otázky o smyslu, principech a zákonech života.

1. PŘÍRODNÍ FILOZOFIE

1. PŘÍRODNÍ FILOZOFIE

K čemu slouží etika a morálka a co nám přinášejí do života? Co jsou to ctnosti a co neřesti? Existují věčné, nadčasové hodnoty platné v každé době a na každém místě?

2. ČLOVĚK A UNIVERZUM

2. ČLOVĚK A UNIVERZUM

Kdo je to člověk? Z jakých úrovní je složen člověk a univerzum? Jaké zákonitosti ovlivňují jejich vývoj? Proč je důležité mít na zřeteli důsledky svého jednání?

3. ODKAZ DÁVNÉ INDIE

3. ODKAZ DÁVNÉ INDIE

Co se skrývá v posvátném indickém textu „Bhagavadgíta“? Jak se v indické filozofii vysvětluje smysl vnitřního boje? Jak se správně rozhodnout?

4. ZÁHADY TIBETU

4. ZÁHADY TIBETU

Jakým zákonům podléhá cesta vnitřního rozvoje? Co všechno dokáže lidská mysl? Tomu se věnuje starobylý tibetský text „Hlas Ticha“, který sloužil jako příručka obsahující rady učedníkům.

5. BUDDHISTICKÁ FILOZOFIE

5. BUDDHISTICKÁ FILOZOFIE

Je možné se přiblížit k pochopení smyslu našeho života? Dá se překonat bolest a utrpení? Jak najít vnitřní harmonii?

6. MOUDROST ČÍNY

6. MOUDROST ČÍNY

Co je malé a co velké já v nás? Jak dosáhnout řádu ve společnosti? A jaký význam mají obřady a tradice?

7. VÝZVA ŽIVOTA VE SPOLEČNOSTI

7. VÝZVA ŽIVOTA VE SPOLEČNOSTI

Je soužití problémem nebo výzvou? Jaké jsou hlavní překážky při vytváření soužití? Do jaké míry je jednotlivec zodpovědný za problémy světa?

8. PLATON A „MÝTUS O JESKYNI“

8. PLATON A „MÝTUS O JESKYNI“

Je svět opravdu takový, jaký ho vidíme? Skutečně ho známe, nebo žijeme v síti iluzí? Jsou Ideje Dobra, Krásy, Pravdy a Spravedlnost v každém z nás? Skrývají se odpovědi v symbolickém příběhu „Mýtus o jeskyni“?

9. ARISTOTELES

9. ARISTOTELES

Jaké hodnoty jsou důležité pro dobré soužití? Potřebujeme k dobrému životu štěstí? V čem štěstí spočívá? A jaké cesty vedou ke skutečnému poznání?

10. PLOTIN A NEOPLATONICKÁ ŠKOLA

10. PLOTIN A NEOPLATONICKÁ ŠKOLA

Jak podle moudrosti neoplatoniků vytvářet soužití? Proč se stala Alexandrie centrem kultury a poznání? Jak souvisí egyptská Alexandrie s římskou filozofií?

11. DŮLEŽITOST VÝCHOVY

11. DŮLEŽITOST VÝCHOVY

Jaké jsou vlastnosti dobrého člověka? Do jaké míry ovlivní výchova a vzdělání charakter člověka? Na základě čeho se rozhodovat a zvolit si?

12. EGYPT

12. EGYPT

Jak propojit duchovní a fyzický svět v každodenním životě? Jaké bylo egyptské pojetí lidské duše a posmrtného života? Na jakých principech fungovala starověká egyptská společnost? Jaké možnosti nabízela jednotlivci a co od něj očekávala?

13. ŘÍM A STOIKOVÉ

13. ŘÍM A STOIKOVÉ

Kdo je to světoobčan a kde má svůj domov a vlast? Je možné sjednotit rozdíly do harmonického celku? Co znamená skutečná svoboda podle stoiků?

14. DĚJINY, PAMĚŤ A ZKUŠENOST

14. DĚJINY, PAMĚŤ A ZKUŠENOST

Proč zkoumat dějiny? Co se z nich můžeme naučit a jakou roli v nich hrajeme my sami? Kdo píše dějiny? Dokážeme je posuzovat objektivně? Jaké jsou historické prameny poznání?

15. DĚJINY A MYTOLOGIE

15. DĚJINY A MYTOLOGIE

Jsou mýty jen vymyšlenými příběhy ze starých časů? Proč se přesto přenášejí skrze takové množství generací? Jak můžeme mýty vnímat a co nás mohou naučit?

16. HISTORICKÉ CYKLY

16. HISTORICKÉ CYKLY

Opakuje se historie? Máme nyní lepší dobu pro rozvoj, než jakou měli naši předkové? Je pravdivá tzv. „teorie věčného návratu“? Jaký význam má dnešní doba a jakou roli v ní hrajeme?

17. SVOBODA A OSUD

17. SVOBODA A OSUD

Je osud předurčený? Má člověk možnost svobodné volby? Do jaké míry je tvůrcem vlastní budoucnosti?

CVIČENÍ Z PSYCHOLOGIE

CVIČENÍ Z PSYCHOLOGIE

Součástí kurzu jsou cvičení rozvíjející schopnosti člověka: pozornost, koncentrace, paměť, imaginace, vůle atd.