Úvodní stránka

Říkají, že Filozofie...
je těžká ... není to pravda!
je jen pro některé ... není to pravda!
není užitečná ... není to pravda!
 
 
Filozofie je snadná,
protože je přirozená jako dýchání.
Filozofie je pro všechny,
protože všichni se ptáme "proč".
Filozofie je užitečná,
protože pomáhá najít potřebné odpovědi.

 

Program kurzu „Filozofie pro život”

Člověk a vesmír
Tisíciletá Indie
Mystický Tibet
Buddhistická filozofie
Dálný Východ
Egypt
Platon, filozof idealismu
Aristoteles
Praktická filozofie
Stoikové, moudrost Říma
Plotin a neoplatonismus
Časové cykly
Mýtus a dějiny
Nadčasová filozofie a její projevy

 

Bližší informace o náplni kurzu naleznete zde.